กรณีโครงการ

#1: แอปพลิเคชันทั่วไปสำหรับ OMG

1

#2: แอปพลิเคชันทั่วไปสำหรับ MKQ

2

#3: แอปพลิเคชันทั่วไปสำหรับ 5G Small Cell และ 5G CPE

3

#4: แอปพลิเคชันทั่วไปสำหรับ ZigBee Gateway

4

#5: การใช้งานทั่วไปของ CM VPN สำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง

5

คำสำคัญ: VPN, KEPCO, DOCSIS, Power Backup, Alarm-sending

#6: แอปพลิเคชันทั่วไปของไคลเอนต์ Wi-Fi สำหรับหุ่นยนต์/ยานพาหนะ

6

คำสำคัญ: AGV, แขนหุ่นยนต์, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi bridge

#7: แอปพลิเคชันทั่วไปสำหรับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณ 5G

7

คำสำคัญ: 5G, เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ, การสืบค้นสถานีฐาน, การล็อคเครือข่าย, การถอดรหัสสัญญาณ